نیمه‌ی زنانه مساجد، دور از دسترس، کوچک و نازیبا / مادر و کودک را از مناسک عبادی حذف نکنیم
مادران تنها ۱۱ | روایت طرد زنان از متن
در فرهنگ دینی و سیاسی و ارزشی ما انتظارات بلند بالایی متوجه مادران است. آن ها به عنوان عامل اصلی تربیت نسل شناخته می‌شوند؛ اما چگونه زنان این بار فرهنگی-تربیتی را به دوش بکشند وقتی که حتی درب اماکن عبادی به روی آنان باز نیست؟
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار