انجمن‌های علمی دانشگاه تهران در جشنواره حرکت افتخارآفرینی کردند
انجمن‌های علمی دانشگاه تهران در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی حرکت به عنوان نخستین جشنواره بین‌المللی برگزار شده پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، افتخارآفرینی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار