دولت «نفتالی بنت» ضعیف و ناتوان است
وزیر سابق اسرائیلی:
وزیر سابق اسرائیلی و عضو حزب لیکود تاکید کرد که دولت کنونی به نخست وزیری نفتالی بنت در نتیجه تحولات سیاسی اخیر، دولتی ضعیف و ناتوان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار