درخشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۱
نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ موسسه پایش علم و فناوری ((ISC منتشر شد که براساس این رتبه‌بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های مختلف به رتبه‌های برتر کشوری دست یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار