رئیس جمهور تونس و همسرش رای خود را به صندوق انداختند
دقایقی قبل؛
رئیس جمهور تونس و همسرش در همه پرسی قانون اساسی جدید تونس شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار