بهره‌ وری، مهم ترین رکن اساسی رشد و تعالی سازمانی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:
بهروز رحیمی گفت: رشد و تعالی سازمانی منوط به بهره ورسازی کارکنان و اصلاح فرآیند‌ها است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار