گزارش بلومبرگ از شکست مهیب آمریکا در جنگ انرژی
خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در گزارشی هشدار داد؛ روسیه از جهات مختلف، در حال پیروزی در جنگ انرژی در مقابل آمریکا و اروپاست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار