برقی‌سازی حمل‌ونقل شهری برای کاهش مصرف سوخت در کشور توسعه می‌یابد
قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، ارتقای سلامت جامعه و تسریع فرآیند برقی سازی بخشی از حمل‌ونقل شهری، اقداماتی را در نظر گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار