حسینی: نام ۴۰ نفر را دارم که دروغین گفته شده کشته شدند/ قبله آمال برخی‌ها غرب است
در دانشگاه تربیت مدرس؛
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بنای نظام برخورد با رحمت بوده و افراد زیادی آزاد شده‌اند، گفت: من نام ۴۰ نفر را دارم که دروغین گفته شده کشته شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار