پایه‌های تشویقی برای کارکنان دانشگاه‌ها تعریف می‌شود
وزیر علوم:
وزیر علوم گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای ارتقای کارکنان، تعریف پایه‌های تشویقی است که طبق آن به کارکنان بر اساس عملکرد مؤثر و اثربخش در تحقق اهداف وزارت علوم پایه تشویقی داده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار