سهم پیشرفت استان کرمان از معادن همچنان هیچ! / ظرفیتی که غیرفعال مانده
گزارش|
استان کرمان از نظر وجود معادن و منابع پایدار، استانی غنی به شمار می‌رود؛ اما متاسفانه در این استان شاهد اختلاف طبقاتی شدید، فقر و بیکاری هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار