سردار فرحی: طراحان ترور شهید فخری زاده پاسخ اقدام خود را خواهند دید
جانشین وزیر دفاع گفت: طراحان اصلی ترور شهید فخری‌زاده که رژیم غاصب صهیونیستی یکی از صحنه‌گردانان اصلی آن است نیز پاسخ اقدامات خود را خواهند دید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار