تا زمانی که خطوط مترو را به 218 کیلومتر نرسانیم، در حالت اضطرار هستیم
شهردار تهران :
شهردار تهران گفت: حمل و نقل عمومی یکی از زیرساخت های مهم شهر است و ما تا زمانی که خطوط مترو را به 218 کیلومتر نرسانیم در حالت اضطرار هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار