رانندگان اتوبوس در آلمان دست از کار کشیدند
رانندگان اتوبوس در ایالت زاکسن آلمان در اعتراض به حقوق و دستمزد پائین خود دست به اعتصاب زدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار