بهترین راه ارتقا سلامت اداری جلوگیری از بروز تخلف است/ مهمترین بحث‌ها در جلوگیری از تخلف قطع ارتباط مستقیم بین کارکنان و مراجعه کنندگان است
احمد صادقی در واکنش به گزارش رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران:
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بهترین راه ارتقا سلامت اداری جلوگیری از بروز تخلف است گفت: یکی از مهمترین مباحث در جلوگیری از فساد قطع ارتباط مستقیم بین کارکنان و مراجعه کنندگان است که این امر با تحقق هوشمند سازی میسر می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار