تشریح فعالیت ایران در مرکز «سبطین کربلا» / فعال شدن طب ایرانی ما در عراق می‌تواند ارزآور باشد
قناعتی در گفتگو با «دانشجو» مطرح کرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای اولین بار موفق شدیم که در شهر کربلا دانشگاه سبطین را به عنوان شعبه بین الملل داشته باشیم. با این تفاوت که تمام هزینه‌های این دانشگاه از جمله ساخت، نیروی انسانی، هزینه‌های نگهداری حقوق پرسنل و اساتید همه به عهده طرف عراقی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار