آغاز فرآیند توانبخشی سالمندان در مرکز جامع جمعیت هلال احمر
رشیدزاده خبر داد
رئیس کلینیک تحقیق و توسعه مرکز جامع توانبخشی از آغاز فرآیند توانبخشی سالمندان در مرکز جامع جمعیت هلال احمر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار