ثبت نام خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی با نرم افزار تولیدی انجام شد
برای نخستین بار در کشور؛
مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به بهره برداری از نرم افزار «پاتوق» گفت: برای نخستین بار ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و بررسی شاخص از طریق این نرم افزار صورت گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار