احراز عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
در آئین اهدای چهارمین نشان پژوهش کاوی استان اصفهان، که به همت جهاد دانشگاهی استان اصفهان برگزار شد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان پژوهشگر برگزیده را کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار