حق مخاطبان در بهره‌مندی از آگاهی عمومی را ادا کنیم
اسماعیلی مطرح کرد؛
وزیر ارشاد در افتتاحیه نمایشگاه فناوری‌های محتوای فضای مجازی گفت: باید با گسترش سواد رسانه‌ای، حق مخاطبان در بهره مندی از آگاهی عمومی نسبت به فضای مجازی را ادا کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار