۱۴۴ میلیون نسخه الکترونیک ثبت شد/ راه‌اندازی سامانه نظام ارجاع در کشور
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۱۴۴ میلیون نسخه بصورت تمام الکترونیک ثبت شده و تمام دارو‌های مصرفی، خدمات آزمایشگاهی، توانبخشی و سایر امور بصورت تفکیک شده در سیستم الکترونیک وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار