بختیاری زاده: اقدام ساداتی نژاد در حذف فساد و رانت سم و کود کشاورزی مثبت بود / بازرگان: یک سوم دامداران کشور از کار دست کشیدند
نقد عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی؛
نشست نقد و بررسی عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان کشاورزی و از سوی بسیج دانشجویی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار