شرکت‌های فناور و دانش بنیان؛ بازوی مشورتی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری خراسان جنوبی
دیدار مشاور رئیس مرکز پژوهش های مجلس و روسای پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان خراسان جنوبی برگزار شد و در آن بر استفاده از ظرفیت و توان مشورتی شرکت های دانش بنیان و فناور در اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری تأکید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار