همایش اقتباس و هنر برگزار شد
مریم جلالی گفت: افسانه ها و حتی داستان های اسطوره ای شاهنامه، برای کودکان نوشته و سروده نشده اند بزرگسالان هستند که آنها را برای کودکان مناسب سازی می کنند لازم است برای اقتباس از این متون برنامه ریزی شود
ارسال نظرات
آخرین اخبار