درخواست غریب آبادی از دادستان برای تعقیب قضایی پرویز ثابتی
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار تعقیب قضایی پرویز ثابتی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار