کانون دانشجویی همیاران سلامت در دانشگاه‌ها احیا می‌شوند
داداش پور خبر داد
رئیس سازمان امور دانشجویان از احیای کانون همیاران سلامت برای ترویج زیست سالم دانشجویی در دانشگاه‌ها خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار