حراست از جنگل ها با توجه به خشکسالی در کرمان ضروری است
امام جمعه کرمان:
امام جمعه کرمان گفت: استان کرمان دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و در چنین استانی که میزان بارندگی نیز پایین است حراست و نگهداری از یک درخت هم اهمیت بالایی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار