برگزاری چهارمین دوره طرح ملی فصل سخن در واحد شهید بهشتی
چهارمین دوره طرح ملی فصل سخن با موضوع نقد و بررسی کتاب لوازم نویسندگی نادر ابراهیمی از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار