یک معضل و صد پیامد / کمبود پزشک محدود به حوزه درمان نیست
گزارش «بررسی کمبود پزشک» /۲
کمبود پزشک در کشور آثار و آسیب‌های فراوانی در ابعاد مختلفی در پی خواهد داشت. آسیب‌هایی که تنها محدود به حوزه بیمار و درمان نخواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار