مخبر به جمع راهیان نور پیوست
با حضور در یادمان عملیاتی فتح‌المبین؛
معاون اول رئیس جمهور با حضور در یادمان عملیاتی فتح‌المبین با جمع راهیان نور پیوست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار