اختصاص اعتبار برای فعالیت علمی دانشجوی ارشد و دکتری
سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی خبر داد
سرپرست دانشگاه شهید بهشتی گفت: به ازای هر دانشجوی ارشد ۱۰ میلیون تومان و هر دانشجوی دکتری ۲۵ میلیون تومان اعتبار به استاد راهنما برای تخصیص به فعالیت علمی دانشجو اختصاص می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار