آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت
در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی:
در نخستین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با اعضای جدید گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار