اعتمادسازی کلید موفقیت و افزایش مستمر تعداد خیرین دانشگاه تهران
مقیمی مطرح کرد
رئیس دانشگاه تهران در تشریح راهبرد‌های دانشگاه برای جذب حمایت‌های خیرین نیک‌اندیش، گفت: به تدریج لازم است فعالیت‌های خیرین از حوزه فعالیت‌های پشتیبانی و کار‌های عمرانی و زیرساختی، به حمایت از مأموریت‌های اصلی دانشگاه سوق پیدا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار