مناظرات دانشجویی در دوره جدید کیفی سازی می‌شوند
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی:
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از کیفی سازی مناظرات دانشجویی در دوره جدید خبر داد و گفت: باید ضمن ارتقای گفتگو، فضای خوب شنیدن توسط دانشجویان را ارتقاء دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار