جشنواره بین‌المللی حرکت به عنوان رویداد نخبگانی شناخته شد
با موافقت بنیاد ملی نخبگان؛
با پیگیری‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و موافقت کارگروه ارزیابی رویداد‌های نخبگانی بنیاد ملی نخبگان، از این پس جشنواره بین‌المللی حرکت به عنوان رویداد نخبگانی شناخته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار