قرائت بیانیه علیه اتحادیه اروپا توسط نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی علیه تحریم اتحادیه اروپا توسط نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان در نماز جمعه رفسنجان قرائت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار