۸۰ درصد چینی‌ها، آمریکا را مقصر اصلی جنگ اوکراین می‌دانند
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از مردم چین، آمریکا را مقصر اصلی جنگ اوکراین می‌دانند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار