۲۵۰ هزار مترمربع پروژه بهداشتی و درمانی در استان مرکزی در حال اجراست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر ۲۵۰ هزار مترمربع پروژه بهداشتی، درمانی، اورژانسی و ... در استان در حال اجراست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار