دانشگاه تهران کاندیدای دریافت نشان دانشگاه بدون دخانیات
مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران اعلام کرد
مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه بدون دخانیات در ایران، از سوی سازمان جهانی بهداشت کاندیدای دریافت نشان دانشگاه بدون دخانیات شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار