تکذیب ناایمن بودن استادیوم آزادی/ محل‌ استقرار تماشاگران ایمن است
نصیری خبر داد
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در محل‌هایی که تماشاگران در ورزشگاه آزادی مستقر می‌شوند هیچ نگرانی بابت ایمنی و سازه‌ای وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار