اکثر شهروندان آلمانی مخالف ارسال جنگنده برای اوکراین هستند
نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می‌دهد که اکثر شهروندان آلمانی مخالف ارسال جنگنده برای اوکراین هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار