بنیاد ملی نخبگان از نهاد‌های نخبگانی حمایت می‌کند
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: در دور جدید فعالیت‌های بنیاد، از نهاد‌های نخبگانی به عنوان واحد‌های توانمندساز حمایت می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار