حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی
ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با حمایت از ایده‌ها و خلاقیت‌ها؛ به توسعه صنایع دستی کمک می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار