اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بخشی از اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار