نابودی ۵۰۰۰ هکتار اراضی جنگلی در نیوجرسی بر اثر آتش سوزی
بزرگراه ایالتی گاردن نیوجرسی همچنان به دلیل حریق اراضی جنگلی بسته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار