فراخوان ارسال مقاله برای ویژه‌نامه دیپلماسی اقتصادی
دوفصلنامه علمی دانش سياسی(دارای رتبه الف) و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، اقدام به انتشار «ویژه‌نامه دیپلماسی اقتصادی» در محورهای موضوعی و منطقه‌ای می‌نمایند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار