پذیرش دانشجو در رشته نوین و فرارشته‌ای «مهندسی ورزش» در دانشگاه تهران
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته فرارشته‌ای «مهندسی ورزش» در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و از طریق آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق و مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران صورت می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار