برخی تجهیزات پزشکی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند
غفارزاده:
سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: برای حفظ قیمت برخی اقلام تجهیزات پزشکی، همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص می‌دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار