نوسازی ۵۷۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده/ ۴۶۵ تاکسی و ۱۹۵ ون در فرآیند شماره‌گذاری و تحویل
وحدت‌کار در گفتگو با دانشجو خبر داد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اهمیت نوسازی تاکسی‌های فرسوده گفت: مجموعا تاکنون نوسازی ۵۷۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده صورت گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار