رفع مسائل زیست محیطی خزر باید در اولویت دانشگاه‌ها قرار گیرد
رئیس دانشگاه گیلان:
رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به لزوم تحقیق دانشگاه‌های حاشیه خزر در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی گفت: رفع مشکلات زیست محیطی باید در دستور کار دانشگاه‌های حاشیه خزر باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار